Lilla Köpinge

Naturreservatet Lilla Köpinge erbjuder skogligt, tätortsnära friluftsliv direkt väster om Köpingebro. Här kan du ströva bland en blomstrande ängsmark till det surrande ljudet av olika bin och tittar på vackra fjärilar. I blandskogen trivs många insekter och fåglar. I reservatet finns ett fornlämningsområde med bland annat gamla boplatser. Markerade leder saknas men du tar dig enkelt fram på en tillgänglighetsanpassad, grusad stig eller upptrampade gångar. Bänkar och bord finns i den öppna delen av reservatet.

Bra att veta

  • Parkering
  • Sophantering

Fördjupad information

Beslut och skötselplan, Naturvårdsverket

Lilla Köpinge, Länsstyrelsen

Karta över området

Publicerad 2021-11-25, Uppdaterad 2023-12-01