Kabusa skjutfält

Strandängarna öster om Nybrostrand fram till Hammar ingår i militärens övningsområde Kabusa. Området är otillgängligt när det råder övningar men vid andra tider är det ett fantastiskt fint område att ströva i.

Naturtyp

I detta härliga, öppna landskap kan du antingen gå på upptrampade stigar eller följa befintliga vägar. Utmed Kabusaån som löper i väst finns fina orkidéängar. Här är området relativt flackt medan den östra delen av området är mer kuperat med branta sluttningar ut mot havet.

Bra att veta

  • Betande djur kan förekomma
  • Tillträdesförbud råder under skjutövningar, observera röd flagg

Hitta hit

Området kan nås via gång- och cykelvägen längs kusten och du kan även cykla på befintlig väg genom skjutfältet. Kommer du med bil finns ett par parkeringsplatser utmed kustvägen samt vid början och slutet av skjutfältet.

Karta över området

Publicerad 2021-11-25, Uppdaterad 2023-11-29