Kustområdet Lilleskog-Högasten

Kusten mellan Lilleskog och Högasten, en sträcka på knappt 8 km, är ett sammanhängande grönområde med skön natur av varierad karaktär.

Området mellan Lilleskog och Svarte

Där Lilleskog tar slut fortsätter friluftslivsmöjligheterna västerut mot Svarte. I början är området brett med en ganska rik förekomst av träd. Kustremsan smalnar sedan av och då behöver du gå ut på gång- coh cykelvägen en liten bit. Öppen mark breder sedan ut sig igen, där det bitvis är brant ner mot stranden. Bitvis är området stängslat men det går att ta sig över på stättor.

Parkera på exempelvis Lilleskogs västra parkering.

Stranden i Svarte

Med en brygga, kiosk och fina badmöjligheter är stranden i Svarte ett populärt besöksmål främst under sommarhalvåret. Här stannar tåget som går sträckan Ystad-Malmö och det är även vid stationen du parkerar om du kommer med bil. En kort promenad via en tunnel under vägen tar dig enkelt ner till stranden. Andra servicefaciliteter är bänkar, bord, grillplats och en tillgänglighetsanpassad trappa ner till stranden.

Området mellan Svarte och Charlottenlundsallén

Detta område består främst av öppen, gammal betesmark med upptrampade gångar. På vissa ställen kan det vara brant och krångligt att gå, gå då ut till gång- och cykelvägen istället. Fornlämningen Disas ting, en häftig stensättning väl värt ett besök, står vid Svarte.

Charlottenlundsbäcken

Kärleksstigen går längs kanten av Charlottenlundsbäcken, från kustvägen upp mot Charlottenlunds gods. Stigen är häftig då det är som att gå i en grönskande tunnel. För att gå en slinga måste man gå vänster tillbaka till kustvägen via Charlottenlundsallén. Parkeringsficka finns längs kustvägen.

Charlottenlundsbäcken slingrar sig även ner mot stranden och den sträckan erbjuder en mer utmanande vandring. Stranden här är stenig och lämpar sig inte för bad, men det är en avskärmad liten vik där du kan ta en fikapaus och exempelvis skåda fåglar.

Skarviken-Snårestadsvägen-Högasten

Från Skarviken till Högasten är det främst öppen betesmark med några träddungar. Bitvis är det en otillgängligt och stenig kustremsa, framförallt vid Skarviken, gå då över på gång- och cykelvägen. Vid Snårestadsvägen finns möjlighet till parkering för 1-2 bilar. Här breder ett stort område med öppen och fin ängsmark ut sig och ner mot havet är stranden bred och lämplig för bad.

Bra att veta

  • Parkeringsmöjligheter, dock begränsade, längs kustvägen
  • Samtliga områden är tillgängliga med buss och via gång- och cykelväg
  • Fortsätt gärna förbi kommungränsen i väst för en längre kustvandring

Karta över området

Publicerad 2022-11-25, Uppdaterad 2023-11-29