Högestads mosse

Naturreservatet Högestads mosse består till största del av blöta marker såsom fuktängar och kärr. Torra småkullar och omväxlande våtmarker gör området oerhört artrikt, varav vissa är rödlistade. Här växer cirka 300 olika växtarter som har sällskap av däggdjur, grodor och fjärilar. Området är förhållandevis oexploaterat som följd av den svåra framkomligheten. Reservatet nås enklast med bil, som kan ställas på en parkeringsficka i den södra delen.

Bra att veta

  • Anlagd parkering saknas
  • Betande djur kan förekomma
  • Det är inte lämpligt att vandra ensam i området

Fördjupad information

Beslut och skötselplan, Naturvårdsverket

Högestads mosse, Länsstyrelsen

Karta över området

Publicerad 2021-11-25, Uppdaterad 2023-12-01