Svartskylle

Naturreservatet Svartskylle erbjuder promenader bland öppna betesmarker med små vattensamlingar i en kuperad terräng. I den sydvästra delen finns en högmosse omgiven av rikkärr, där speciella växter trivs. Området är framförallt känt för att vara ett riktigt grodparadis. I reservatets norra del ligger Hassle sjö där du kan spana på fåglar från det tillgänglighetsanpassade fågeltornet. Vid parkeringen finns bänkar, bord och en grillplats.

Bra att veta

  • Betande djur kan förekomma
  • Fågeltorn
  • Parkering

Fördjupad information

Beslut och skötselplan, Naturvårdsverket

Svartskylle, Länsstyrelsen

Karta över området

Publicerad 2021-11-25, Uppdaterad 2023-12-01