Bjersjöholms ädellövskog

Naturreservatet Bjersjöholms ädellövskog är ett mindre skogsområde präglat av lång kontinuitet. Sällsynta insekter, svampar och lavar trivs i de gamla träden som hyser livsmiljö för flertalet hotade arter. Reservatet bjuder på utmanande vandring i en omväxlande skogsmiljö. Nedfallna träd, buskage och fritt växande skog försvårar framkomligheten och det saknas markerade stigar bortsett från den skogsbruksväg som löper längs med reservatet. För att komma hit svänger man in mot avfallsanläggningen och förbi en bom, som har särskilda öppettider.

Bra att veta

  • Parkering
  • I området mellan parkeringen och reservatet råder särskilda föreskrifter

Fördjupad information

Beslut och skötselplan, Naturvårdsverket

Bjersjöholms ädellövskog, Länsstyrelsen

Karta över området

Publicerad 2021-11-25, Uppdaterad 2023-12-01