Krageholmssjön

Området kring Krageholmssjön består av flera olika naturtyper och erbjuder vandring av olika svårighetsgrad.

Naturtyp

Ströva bland åkerlandskap med gamla ekar, stora områden med lövskog i både flack och kuperad terräng, eller hagmarker. Här finns spännande växt- och djurarter knutna till de olika naturtyperna. I Krageholmssjön ligger ön Lybeck och området är en viktig fågellokal.

Bra att veta

  • Rastplats
  • Skåneleden SL4 Österlen, etapp 12
  • Slottet är stängt för allmänheten
  • Sophantering

Hitta hit

Krageholmssjön nås enklast från söder där det även finns parkeringsfickor och rastplatser. Vid en mindre parkering på västra sidan börjar vägen som tar dig på en 10 km lång promenad runt sjön. Från dessa parkeringar kan du även ta dig bort från sjön till omgivande landskap.

Karta över området

Publicerad 2021-11-25, Uppdaterad 2023-11-29