Hagestad-Järarna

Naturreservatet Hagestad-Järarna är ett av Sveriges största kustdynsområde. De öppna sandmarkerna samsas med gles tallskog och området är känt för en hög artrikedom av fjärilar och fåglar. Några sällsynta arter inom växtvärlden trivs i de öppna ytorna, som är beroende av rörelse på platsen för att undvika igenväxning. Här finns inga markerade stigar utan det är enkelt att fritt ta sig fram. I vissa skogiga partier är dock framkomligheten svårare.

Bra att veta

  • Betande djur kan förekomma
  • Parkering
  • Skåneleden SL4 Österlen, etapp 2 och 3
  • Tillgängligt med buss

Fördjupad information

Beslut och skötselplan, Naturvårdsverket

Hagestad-Järarna, Länsstyrelsen

Skåneleden

Karta över området

Publicerad 2021-11-25, Uppdaterad 2023-12-04