Norra Sandskogen

Naturreservatet Norra Sandskogen består av tallskogsklädda sanddyner, blandskogar, lövskogar och angränsande ängsmark. Skogen är intressant ur flera infallsvinklar: biologiskt med ett rikt växt- och djurliv, geomorfologiskt med revlar och dynbildningar som bildades då kustlinjen var högre belägen och inte minst för rörligt friluftsliv eftersom skogen är ett av Ystadbornas viktigaste närrekreationsområde. I anslutning till reservatets början i väster finns en lekplats och utegym. I skogarna finns motionsslingor, en tillgänglighetsanpassad stig och  ridstigar. Bänkar och bord finns. Med bil kommer du enklast hit via regementsområdet men det finns fler parkeringsplatser i reservatet.

Bra att veta

  • Parkering
  • Tillgängligt med buss
  • Tillgängligt via gång- och cykelväg
  • WC

Fördjupad information

Beslut och skötselplan, Naturvårdsverket

Friluftsliv, Ystads kommun

Norra Sandskogen, Länsstyrelsen

Karta över området

Publicerad 2022-11-25, Uppdaterad 2023-07-17