Kyrkoskogen

Den härliga, barnvänliga skogen norr om Nybrostrand kallas i folkmun för Kyrkoskogen.

Naturtyp

Kyrkoskogen är en tätortsnära blandskog där ek, björk och tall är dominerande trädslag. Skogen är relativt tät som följd av att den varit stängslad och därmed har ingen kunnat trampa upp gångar. Genom skogen sträcker sig en stig från norr till söder som tar dig från den ena änden till den andra, följ antingen samma stig tillbaka eller gå längs åkerkanten vid utkanten av skogen. I den södra delen finns en öppen grönyta med låg vegetation samt en rastplats.

Bra att veta

  • Anlagd parkering saknas
  • Bänkar och bord
  • Grillplats
  • Sophantering

Hitta hit

Kyrkoskogen är belägen mellan Nybrostrand och Tingshög. I den norra delen finns möjlighet att parkera längs skogsvägen. Kommer du med bil söderifrån kan du parkera på den stora parkeringen vid Nybrostrandsbadet och sedan följa gång- och cykelbanan under vägen, upp genom bostadsområdet där skogen tar vid. Boende i närområdet tar sig enkelt hit till fots eller med cykel.

Karta över området

Publicerad 2021-11-25, Uppdaterad 2023-12-01