Nybrofältet

En kombination av fin och tillgänglig natur ger ett viktigt område för närrekreation väster om Nybrostrand.

Naturtyp

Detta f.d. militära övningsfält är en stor och öppen yta där många sällsynta växter och insekter trivs. I öster står en relativt tät tallskog. Nybroån löper i väster och norr om fältet ligger en kuperad betesmark där fårbete förekommer.

Bra att veta

  • Betande djur kan förekomma
  • Lämpligt för hundrastning
  • Servicefaciliteter saknas

Hitta hit

Med bil svänger du in på Nybrofältsvägen och kan sedan parkera vid fältets början. Om du vill gå en längre tur kan du fortsätta på Nybrofältsvägen förbi fältet, ta vänster ner mot Nybroån och följa den upptrampade stigen.

Karta över området

Publicerad 2021-11-25, Uppdaterad 2023-11-29