Lybeck

Naturreservatet Lybeck omfattar en ö på cirka 3,5 hektar, belägen i norra delen av Krageholmssjön. Ön domineras av ädellövskog och har en artrik vegetation. För att skydda häckande fåglar är det förbjudet att beträda ön. Från 1 mars till 31 oktober är det dessutom förbjudet att vista i eller på vattnet 100 meter från ön. Norr om Krageholmssjön går det att skymta ön från vissa platser.

Bra att veta

  • Permanent beträdnadsförbud

Fördjupad information

Beslut och skötselplan, Naturvårdsverket

Lybeck, Länsstyrelsen

Karta över området

Publicerad 2021-11-25, Uppdaterad 2023-12-01