Fyledalen

Naturreservatet Fyledalen är ett omfattande, kommunöverlappande område med spännande naturmiljöer. Bokskog är dominerande men betesmarker, trädtäckta sluttningar och myllrande våtmarker samsas och bidrar till en stor artrikedom av bland annat skalbaggar och fladdermöss. Här finner du även tydliga geologiska spår och fynd. I reservatet finns en kortare vandringsslinga, omarkerade skogsvägar, bänkar, bord och grillplatser.

Bra att veta

  • Parkering
  • Skåneleden SL4 Österlen, etapp 11
  • Sophantering
  • Tillgängligt med buss (hållplatser vid riksväg 11 respektive 13)
  • WC

Fördjupad information

Beslut och skötselplan, Naturvårdsverket

Fyledalen, Länsstyrelsen

Skåneleden

Karta över området

Publicerad 2021-11-25, Uppdaterad 2023-11-29