Ensligheten

Ensligheten, eller Marsvinsholmsskogen som den också kallas, är en mysig rekreationsskog strax norr om Svarte.

Naturtyp

Skogen är en ung bokskog med enstaka ekar och andra lövträd. På vissa ställen finns insprängda granplanteringar. I den norra delen ligger en våtmark som du når om du följer befintlig skogsväg. Det går bra att ströva fritt i den relativt glesa skogen.

Bra att veta

  • Anlagd parkering saknas
  • Servicefaciliteter saknas

Hitta hit

Skogen ligger mellan Marsvinsholm och byn Ensligheten. Kör du söderut på Otte marsvins väg ser du skogen på höger sida. Du kan parkera precis i början, på virkesupplagsplatsen, men du får inte hindra tillfarten till skogen.

Karta över området

Publicerad 2021-11-25, Uppdaterad 2023-11-29