Lilleskog

Lilleskog är ett tätortsnära naturområde som ligger vid kusten precis väster om Ystad tätort.

Naturtyp

Det är inte svårt att förstå varför Lilleskog är ett populärt besöksmål. Här kan du promenera på upptrampade stigar i glesa skogsdungar med löv- och barrträd eller på öppen mark som ett gångstråk mellan skog och hav. Sandstranden är fin och passande för bad. I den svagt kuperade terrängen är det överlag lätt att ta sig fram.

Bra att veta

  • Bänkar och bord
  • Grillplats
  • Hundbad tillåtet
  • Sophantering
  • WC

Hitta hit

Lilleskog är lättillgängligt via den gång- och cykelväg som går från Ystad till Trelleborg. Parkering finns både i den östra och västra delen som nås från Västerleden.

Karta över området

Publicerad 2021-11-25, Uppdaterad 2023-11-29