Norra Nyvångsskogen

I vackra Nyvångsskogen kan du promenera på den befintliga skogsvägen eller ströva fritt i skogen.

Naturtyp

Nyvångsskogen är ett stort, svagt kuperat, sammanhängande skogsområde väster om naturreservatet Fyledalen. Området består huvudsakligen av ung, och därmed ganska tät, bokskog men här finns insprängda sumpskogsområden, granplanteringar och ung ekskog. 

Bra att veta

  • Anlagd parkering saknas
  • Servicefaciliteter saknas

Hitta hit

Området nås enklast med bil. Kör genom den breda skogsvägen som avskiljer området mot Fyledalen och håll till vid exempelvis väg nr 18, 19 eller 20. Observera att inga tillfarter får blockeras.

Karta över området

Publicerad 2021-11-25, Uppdaterad 2023-11-29