Åk 1 söker fakta och gör egna faktaböcker

Publicerad: 2021-09-30 15:05

Hur lär man sig vad en faktabok är? Jo, genom att författa en egen! Åk 1 i Hedeskoga arbetar med fåglar och i tre lektioner har de tillsammans med bibliotekspedagog Turid gjort en egen faktabok oom fåglar. Åk 1 på Källan gör samma sak, fast de arbetar med djur och skriver faktabok om haren.

Första lektionen handlar om informationssökning och att "rita fakta" - tillsammans läser vi om fågeln eller haren och ritar med bilder in våra fakta i en fyrfältare.
Andra lektioner hittar barnen mer fakta om sina djur och skriver egna meningar, tillsammans eller på egen hand.
Tredje lektionen klistras meningarna till bilderna och boken sammanställs.

Eftersom det är många elever i åk 1 som ännu inte kan läsa är det bra att utgå från bilderna i enkla faktaböcker, att prata om vilken slags fakta vi kan hitta i bilderna och vad som hittas i texten.
När vi tillsammans arbetar med att söka information i både bild och text blir även språkutveckling en del av arbetet eftersom vi stöter på många ord och begrepp barnen tidigare inte känner till. Vid en tidigare lektion med åk 1 sökte vi fakta om "hästen" i bild och text, och då fick vi samtidigt prata om "hästord" - vad är hovar? var sitter mulen? vad är en box?

teckning

fågelbok

whiteboard

teckning

barn med laptop

barnteckningar

barnteckningar

 

 

Kategorier: informationssökning, skriva faktatext, källkritik, djur

Kommentarer

Kategorier