RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Skolbibliotek på distans?

Publicerad: 2020-03-24 11:51

Hur fungerar skolbibliotek vid en eventuell distansundervisning? Vi har pratat en hel del om det, och vad vi kan hjälpa till med om det skulle bli aktuellt. 

Camilla, bitr rektor på Sövestads skola, kom med ett förslag att Susanne kunde testa att läsa in en bok som inte finns tillgänglig på Polyglutt eller Inläsningstjänst, att användas i distansundervisning. Så klart att skolbiblioteksenheten inte är många nog att läsa in högvis med böcker hur mycket skolorna än skulle stänga - men det kunde ju vara kul att testa hur det funkar, tyckte Susanne och gjorde det.

Boken i fråga blev Forntidsglimtar - Jägarstenåldern av Anna-Karin Andersson, och det lättaste sättet blev att helt sonika läsa in den som en ljudfil via telefonen. Susanne gjorde också arbetsmaterial till boken, när hon ändå höll på liksom? Så här har vi 1 styck distansundervisningsupplägg att erbjuda. 

Om det skulle bli aktuellt, alltså Vi hoppas inte.

forntidsglimtar

forntidsglimtar

forntidsglimtar


Kontakta oss:

Therése Gröhn
utvecklingsledare/samordnare
0411-577739
therese.grohn@ystad.se

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan F-3, Källan F-6)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Hedeskoga & Sövestads skola F-6, Edvinshus & Edvinshem F-6, Anpassad grundskola Ehem)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola F-6, Svarte skola F-6, Löderups skola F-6)

Paula Stråhed
skolbibliotekarie
paula.strahed@ystad.se
(Västerportskolan F-9)

Ulrika Sneitz
bibliotekspedagog
ulrika.sneitz@edu.ystad.se
(Norreportskolan 7-9)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram

Kategorier