RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Källor, källor, källor och forntiden i fokus!

Publicerad: 2023-03-17 11:22

Vad är en primär- och sekundärkälla? Vad är en trovärdig källa? Är riktigt gamla källor bra eller måste de vara nya? Och vad är en riktigt bra källa om man lyckats gå vidare i "Vi i femman"?

Källkritik och källtillit är klurigt. Det gäller ju att "matcha" frågan med rätt källa. NE kanske har ett trovärdigt svar på vilket år Karl XII dog (1718 sägs det -så slipper ni googla..) men är det en lika bra källa för att hitta ett café jag gillar i Malmö? Det handlar inte alltid bara om granskning och vem som givit ut källan -ibland handlar det också om tid, när källan kommer från. 

Forntiden på Västerport

På Västerport har åk3 tema Forntiden. Då passar Paula på att prata om källor med eleverna, t.ex. primära och sekundära källor. Är nyast alltid bäst? I vissa sammanhang är kanske en äldre källa som skrevs ner eller sas då, när händelsen faktiskt inträffade, mer värdefull än en nyare?

mål uppskrivna på whiteboardInstruktion uppskriven på whiteboardelev skriver i skrivhäfte

Forntiden i Köpingebro


Även treorna i Köpingebro pratar om riktigt gamla källor. Vad kan fornfynd och t.ex. graven och skelettet av en flicka som levde för tusentals år sedan berätta för oss? 

bild med text om fornfynd och igelkottflickan

"Igelkottsflickan" har funnits på riktigt, hon dog när hon var i 20-årsåldern och kallas så för att hon begravdes tillsammans med flera igelkottskäkar och -taggar. 

Skelettfyndet av flickan finns på Gotlands museum i Visby, läs mer om utställningen här: https://www.gotlandsmuseum.se/se-och-gora/utstallningar/

skelett i grav

Vi närläser texten om Igelkottsflickan ur Flickornas historia (Lindström 2002) och letar fynd och tolkningar.

bokomslag flickornas historia uppslag ur flickornas historia

 

Vi i femman -på Edvinshus!

Även åk 5 på Edvinshus jobbar med källor. Här kikar vi på 8sidor.se som nyhetskälla. En av 5:orna här har gått vidare till programmet "Vi i femman" och att man behöver använda trovärdiga källor blev då extra tydligt!

elev skriver av ipad

8 sidor logga och länk

 

 


Bland troll och Tiktokar: Sludge Content, "Expose"-konton, ECPAT och jakten på källtilliten

Publicerad: 2023-03-14 09:57

Ständigt jagar vi och lagboken teknikens svans. Nätaktörerna ligger ofta ett steg före och utvecklar hela tiden nya sätt att få följare och användare. Därför är samtalen om rätt och fel så viktiga att hela tiden föra och att göra eleverna till egna kritiskt tänkande individer även när de stöter på nya saker på nätet. Och att samtalet börjar tidigt.

dittecpat logga

ECPAT är en barnrättsorganisation som också har en hemsida för unga: dittecpat.se

Här kan de under 18 år få hjälp, stöd och kunskap om bilder, kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL. De kan t.ex. hjälpa dig ta ner nakenbilder som har spridits.

ECPAT har också samlat tips om hur du själv kan ta bort material från olika sidor på Plattformsguiden

På ECPATS hemsida hittar du också många bra informationsfilmer och annat material man kan använda med eleverna i undervisningen.  

Nyligen skrev ECPAT om en företeelse som kallas "Expose-konton" på t.ex. Snapchat och Instagram. Konton vars syfte är just att exponera, hänga ut, människor och personerna på bilderna har inte gett sitt samtycke till att de delas där. 

Tyvärr visar undersökningar att många unga är aktiva på just konton som dessa. ECPAT har tagit fram en kortlek med "konversationskort" som man kan ladda ner gratis som pdf här: konversationskort och tips om hur de kan användas. Bra till lektioner eller bara ett sätt att inleda samtalet med barnen om vardagen de möter på nätet. 

Även Rädda Barnen har gjort en liknande i samarbete med Telenor som du kan beställa här: Nätprat, kortlek

ecpat kort framsida Ecpat kort baksidarädda barnen kortlekRädda barnen kortlek baksida

Källan åk 5

I årskurs 5 på Källan tränar vi informationssökning och källtillit den här veckan. Vi läser aktuella världsnyheter från sidor vi tycker är bra informationskällor som t.ex 8Sidor och SVT nyheter.

Vi konstaterar att Tiktok är en plats där eleverna och andra i deras ålder hämtar information och nyheter. Men varför pratas det så mycket om att Tiktok inte är bra? 

Och vad innebär Tiktoks "sludge content"? Vi hjälps åt att uppdatera oss genom att titta på Mediasnackets avsnitt om Sludge Content på UR Play:

länk till sludge content ur play

Lilla Aktuellt och URplay erbjuder mer bra undervisningsmaterial kring källkritik och livet på nätet. Du hittar fler filmer här: Källkritik på UR

Källan åk 4

Fyrorna på Källan arbetar med boken Värsta bästa nätet (Dufva 2020) och diskuterar. Vi tar med oss Marie, skolans kurator, på lektionen eftersom vi vet att många elever just är utsatta på nätet och frågor man behöver prata vidare om kan dyka upp. 

bokomslag värsta bästa nätet

 

 

 


Upphovsrätt, bilder och källor med våra sexor

Publicerad: 2023-02-27 16:48

Vi vill ge våra elever en röd tråd där de hela tiden förbereds inför de kunskapskrav nästa årskurs ställer. Som en del av detta och vårt tänk kring likvärdig skola har vi därför en gemensam plan för när och hur vi undervisar i källkritik och juridik på nätet. Innan lovet var det dags för sexorna i Löderup, Svarte och Köpingebro att ha få lite bättre koll på upphovsrätt och källhantering.

Under första lektionen handlar det om upphovsrätt. Vi pratar om bilder, vilka man får dela och använda sig av och vad man får göra med dem: 

powerpoint upphovsrätt

powerpoint om vad man får göra med en bild

powerpoint creative commons

Vi pratar om vad en upphovsperson är, vad creative commons är och tränar på hur man kan göra för att hitta just bilder det är ok att använda sig av: 

 såhär hittar du fria bilder

På nästa lektion tränar vi på att skriva en källförteckning. Detta blir också en introduktion till den mall för källhantering eleverna sedan kommer att börja använda sig av på högstadiet för alla deras skriftliga arbeten. Liknande lektioner har vi med alla våra sexor. 

powerpoint om källförteckningbild på källförteckning


Gemensamma riktlinjer -en likvärdig skola förbereder eleverna för nästa steg

Publicerad: 2023-02-13 10:44

Bibliotekspedagogen Ulrika pratar informationssökning och källor med Norreports nior


MIK, medie- och informationskunnighet -rustar eleverna för nätet!

Publicerad: 2022-12-19 12:26

MIK är vårt andra stadiga ben vi vilar verksamheten på. Förutom vårt läsfrämjande och läsutvecklande arbete så arbetar skolbibliotek för att stärka elevernas medie- och informationskunnighet. Förmågan att kunna tolka, värdera och navigera i dagens informationssamhälle. Till detta räknas begrepp och förmågor som källkritik, källtillit, "nätvett", upphovsrätt och dylikt. Här är ett axplock av olika lektioner som genomförts ute på skolorna de senaste två veckorna:


Kontakta oss:

Therése Gröhn
utvecklingsledare/samordnare
0411-577739
therese.grohn@ystad.se

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan F-3, Källan F-6)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Hedeskoga & Sövestads skola F-6, Edvinshus & Edvinshem F-6, Anpassad grundskola Ehem)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola F-6, Svarte skola F-6, Löderups skola F-6)

Paula Stråhed
skolbibliotekarie
paula.strahed@ystad.se
(Västerportskolan F-9)

Ulrika Sneitz
bibliotekspedagog
ulrika.sneitz@edu.ystad.se
(Norreportskolan 7-9)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram

Kategorier