RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Arbete med verksamhetsplan

Publicerad: 2020-02-28 09:17

Just nu arbetar vi mycket med att skapa en verksamhetsplan för skolbiblioteksverksamheten. Utvecklingsplanen pratar om vad vi ska uppnå de närmaste åren, och skolbiblioteksplanen om gemensamma mål. Verksamhetsplanen ska vara vårt arbetsredskap, vår ram för vilken verksamhet vi ska bedriva, med vilka moment och aktiviteter vi ska ingå i den pedagogiska verksamheten, och vad vi vill att eleverna ska ha med sig efter varje årskurs.

Vi utgår såklart från läroplanens mål för eleverna, men utifrån perspektivet hur skolbiblioteket kan vara en resurs för att eleverna ska nå dessa mål, och så med likvärdighetstänkandet, att alla som går ut sexan till exempel ska kunna skriva en källförteckning eller korrekt ange bildkälla. När på lågstadiet kan vi introducera vad olika källor är? (för skriver vi i vår verksamhetsplan att det är i åk 2 eller 3 koncentrerar vi oss på att knyta det till de ämnesområden eleverna läser i dessa årskurser). Och så vidare, och så vidare, för våra olika verksamhetsområden (läsfrämjande, språkutveckling, informationssökning, källkritik, digital kompetens).

Just nu är vi i allt-på-en-gång-stadiet, och försöker få överblick genom att sätta färgglada lappar på en stor översiktsbild:

verksamhetsplan

verksamhetsplan

verksamhetsplan

verksamhetsplan

Men det här ska förvandlas till en snygg och tydlig överblick i någon slags tabellform, tillsammans med förklarande text om vad som ska uppnås för varje nivå. Det är på gång, vänta bara...


Kontakta oss:

Therése Gröhn
utvecklingsledare/samordnare
0411-577739
therese.grohn@ystad.se

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan F-3, Källan F-6)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Hedeskoga & Sövestads skola F-6, Edvinshus & Edvinshem F-6, Anpassad grundskola Ehem)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola F-6, Svarte skola F-6, Löderups skola F-6)

Paula Stråhed
skolbibliotekarie
paula.strahed@ystad.se
(Västerportskolan F-9)

Ulrika Sneitz
bibliotekspedagog
ulrika.sneitz@edu.ystad.se
(Norreportskolan 7-9)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram

Kategorier