RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Uppstart tema forntiden

Publicerad: 2020-09-22 10:42

I mitten på september startade åk 3 på Backaskolan upp ett nytt tema om forntiden med att gå runt till olika stationer under en temadag som var ett samarbete mellan skolbibliotek och slöjd.

Några stationer var mer praktiska, leddes av slöjdlärare och bildlärare, och där tillverkades hällristningar, olika typer av leksaker, halsband och armband.

En station handlade om källkritik, och den leddes av bibliotekspedagog Turid:

Vilka källor används för att veta något om livet på stenåldern? 
Vad gör en arkeolog?
Hur kan man lära sig om stenåldern utifrån ett lerkrus, en kam eller en dolk?

Bilder och arbetsmaterial hämtades från Liber Espresso (espresso.liber.se)

klassrumsbild

bildcollage temadag

(bild hämtad från Backaskolans facebooksida)


Läsprojekt på gång i Svarte

Publicerad: 2020-09-15 10:36

Bibliotekspedagog Malin har tillsammans med klasslärare startat upp ett läsprojekt i åk 5 på Svarte skola. Läsningen görs i par så man läser samma bok som någon annan och pratar efteråt tillsammans om det bägge läst.

Parläsningen börjar med att Malin berättar syfte och tillvägagångssätt med hjälp av storbild i klassrummet. Alla böcker som finns att välja på presenteras också här med ett bokprat. 

Därefter får eleverna komma in till biblioteket där böckerna dukats upp på ett bord, tillsammans med de frågor eleverna tillsammans ska svara på för varje bok. 

instruktioner på storbild

bokframsidor

bokbord


Rivstart på hösten i Köpingebro

Publicerad: 2020-09-07 14:58

Höstterminen rivstartade verkligen för oss i skolbiblioteksenheten! Första dagarna ägnades åt grovplanering av terminen tillsammans med lärarna under deras planeringsdagar - och sedan kom eleverna och det var dags för det trevliga uppdraget "hitta rätt bok till rätt elev" så att alla kom igång med läsning redan i terminsstart. Som till exempel på Köpingebro skola där Turid och Malin var första skolveckan efter sommarlovet - alla elever i åk 1-6 har lånat minst en bok under veckan så det blev verkligen drivor och högar med böcker som hittade sina läsare. 

Alla klasser kom under denna bokpratsvecka till biblioteket där Turid och Malin hade bokprat innan barnen lånade böcker. Bokpraten utgick från temat Under ytan med inspiration och affisch hämtade från Barnens bibliotek. Barnens bibliotek har mycket material och många boktips, så titta ofta in till dem! Här hittar du deras startsida för olika teman med boktips och material! (till exempel "Ny i klassen" eller "Tema: Vikingar")

malin bokpratar

bokpratsböcker

bokpratsböcker

bokpratsaffisch

Affischen ovan är från Barnens biblioteks sida om tema Under ytan.

 
Kontakta oss:

Carolina Landin
bibliotekarie
carolina.landin@ystad.se
(skolbibliotekssamordnare)

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan F-3, Källan F-3, Hedeskoga skola F-2, Köpingebro skola F-3)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Backaskolan 4-6, Sövestads skola F-6, Edvinshusskolan 4-6, Källan 4-6)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola 4-6, Edvinshemsskolan F-3, Svarte skola F-6, Löderups skola F-6)

Paula Stråhed
skolbibliotekarie
paula.strahed@ystad.se)
(Västerportskolan F-9)

Marie Thelin
bibliotekspedagog
marie.thelin@edu.ystad.se
(Norreportskolan 7-9)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram