Att använda tidningen 8 Sidor i undervisningen

Publicerad: 2020-03-26 11:44

8 sidor är en nyhetstidning på lättläst svenska som kommer ut med ett nummer i veckan. Backaskolan har en prenumeration på 8 sidor men den har inte använts så mycket. I stället för att bara avsluta prenumerationen vill de undersöka på vilka sätt den kan användas i undervisningen, prova ett tag och sedan utvärdera. Därför bjöds bibliotekspedagog Susanne in till ett planeringsmöte för att ge lite olika tips på hur 8 sidor kan användas.

MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, ger ut 8 Sidor och på sin hemsida har de mycket information om just detta, med lärarhandledning och färdiga lektionsupplägg att använda. 

Med utgångspunkt i LGR-målet omvärldskunskap kan till exempel elever jobba i grupper med veckans nyhet. Kul är att kombinera detta med Google Maps och sätta "pins" på kartan där det hänt saker. 

Jobbar man utifrån språklig utveckling kan man ha övningar som utgår från tidningen för att se hur olika texttyper är uppbyggda och skriva egna artiklar. Det går också att lyssna på 8 Sidor på olika språk.

Eftersom 8 sidor är skriven på lättläst svenska kan man arbeta med tidningen redan i de lägre årskurserna, och också med elever med annat modersmål än svenska. 

8 sidor

Kategorier: lektionsmaterial, informationssökning, nyheter

Kommentarer

Kategorier