Att arbeta med poesi i åk 1 och åk 2

Publicerad: 2022-03-28 11:00

Förra terminen fick alla F-klasser i Sverige boken En bro av poesi, en antologi utgiven av En bok för alla/Svenska akademien. Vi har använt oss mycket av denna bok för att läsa dikter och prata om poesi även i åk 1 och 2:

Med åk 1 på Hedeskoga skola och åk 2 på Backaskolan utgick bibliotekspedagog Turid i samtalen från dikten Snögubben tögubben (av Hanna Lundström). Lotta Geffenblads illustrationer gav först samtal om vad barnen trodde dikten skulle handla om, om känslor, om ljud som "ploppande", om längtan och saknad. Sedan övade barnen tillsammans på att läsa dikten högt, samt tittade på den filmatisering av dikten som finns på URplay. (här hittar du den, tillsammans med de andra gestaltade dikterna ur En bro av poesi)

Bibliotekspedagog Susanne tränade tillsammans med åk 2 i Sövestad på att läsa dikter ur En bro av poesi. Först läste de för att hitta stämningen, sedan tränade på att välja röststyrka, vilka ord de skulle betona när de läste, vem som läste vad. 
Tillsammas läste alla dikten Världens gång (Fröding) i körläsning.

Svenska Akademiens hemsida finns en handledning att hämta som pdf, för olika sätt att arbeta med En bro av poesi.

en-bro-av-poesi

bropoesi1

bropoesi2

bropoesi3

bropoesi4

bropoesi6

Kategorier: poesi, dikter, gruppläsning

Kommentarer

Kategorier