Att arbeta med poesi i åk 5 och åk 6

Publicerad: 2022-03-29 14:18

Åk 6 i Svarte och åk 5 i Köpingebro har arbetat med poesi tillsammans med bibliotekspedagog Malin.

I Svarte skulle åk 6 påbörja ett tema med poesi, och klassens lärare bad Malin hålla en inledande lektion. Malins presenterade både klassisk dikt men också olika låttexter (av Laleh och Timbuktu). Avsikten var att få eleverna att inse att poesi finns i olika sammanhang. 
Hur man läser en dikt kan påverka känslan av vad den förmedlar - Malin läste samma dikt två gånger, först med sorgsen röst, och sedan med ilsken röst.
Eleverna fick slutligen en uppgift där de skulle välja en dikt ur boken Halsen rapar hjärtat slår (Adbåge), eller ur någon annan av böckerna Malin tagit med. De skulle läsa dikten högt för varandra med olika betoningar, fundera på vilka känslor dikten väckte, och slutligen motivera varför de valt just den dikten. En elev hade valt dikten Dumma dej och motiverade att han kände så just nu eftersom en annan elev varit taskig mot honom på rasten.

poesi1

poesi3

poesi2

I Köpingebro har åk 5 haft kärlekstema, och därför fick förstås Malins två lektioner om poesi ingå i det temat. Första lektionen var en presentation om vad poesi är och var vi kan möta den, likt upplägget med åk 6 i Svarte. Klassen läste dikter tillsammans och tittade på många exempel. Sedan fick de i uppgift att parvis att läsa Mårten Melins Min längtan kvar och välja ut en dikt. Denna läste de sedan upp för klassen.

Andra lektionen skapade eleverna cut-out poetry. Malin hade kopierat upp texter som de kunde välja ur för att sedan klippa ut minst tio ord och sätta ihop till en dikt om kärlek.

poesi6

poesi5

poesi4

Kategorier: poesi, dikter

Kommentarer

Kategorier