Att hitta fakta i en spökhistoria

Publicerad: 2021-10-07 13:58

bokframsida

Den här boken, Från Döda fallet till Ales stenar : platser med (spök)historia av Lena Arro & Filippo Vanzo kom ut 2017, och finns förutom på biblioteken även på Polyglutt. Förlagstexten berättar att det är en slags kombinerad faktabok och spökhistoriesamling: "Den här boken berättar om platser i Sverige där det händer saker vi inte kan förklara. Vid Ales stenar i Skåne härskar fortfarande vikingakungen Ale. På Falks grav mitt i skogen i Västergötland ligger det alltid färska blommor. Vid Döda fallet i Jämtland finns Vildhussen som var den som stoppade vattenflödet så att fallet numera är helt uttorkat. Till varje kapitel hör en spökhistoria som kanske eller kanske inte är sann."

Den här boken använde bibliotekspedagog Malin som utgångspunkt för en lektion i informationssökning och att skriva egen faktatext, med åk 4 i Svarte skola.

Först presenterade Malin boken och dess upplägg. Därefter läste hon spökhistorien "Död man i gruva" högt. Alla barnen fick sedan faktatexten som tillhör spökhistorien. Alla läste, tog ut stödord och sammanfattade gemensamt, och hade sedan lärt sig både att hitta och skriva fakta samt om Gruvfrun i Falu koppargruva.

Kategorier: informationssökning, skriva faktatext, boktips, högläsning

Kommentarer

Kategorier