Gemensamma riktlinjer -en likvärdig skola förbereder eleverna för nästa steg

Publicerad: 2023-02-13 10:44

Bibliotekspedagogen Ulrika pratar informationssökning och källor med Norreports nior

Ett av leden i att skapa en likvärdig skola är att vi arbetar övergripande på alla våra skolor med gemensamma, progressiva mål kring elevernas digitala kompetens. Vad ska en nia i Ystad kommun ha fått med sig när de lämnar högstadiet? Vad krävs sen på gymnasiet?

En sådan sak är t.ex. att vi använder oss av samma sätt att skriva källförteckningar och samma referenssystem. Vi lär ut källkritik, informationssökning och källhantering och förbereder eleverna för de krav som sedan kommer att ställas på gymnasiet. 

Vi skolbibliotekarier träffas därför regelbundet, nätverkar och diskuterar vilka material vi ska använda och hur vi ska gå till väga för att alla våra elever i kommunen ska få samma röda tråd oavsett vilken skola de går på här. Vi har vår biblioteksplan och gemensamma verksamhetsplaner för alla våra årskurser som hjälper oss strukturera upp den utveckling vi vill arbeta för. 

I förra veckan var Ulrika ute i klassrummen hos alla niorna på Norreportskolan och undervisade just kring informationssökning och källor inför ett ämnesintegrerat projekt i svenska och biologi:

presentation infosökningpresentation infosökning

presentation infosökning

presentation infosökningpresentation infosökning

 

 

Kategorier: åk 7-9, källkritik, informationssökning, medie- och informationskunnighet (MIK), källhantering

Kommentarer

Kategorier