Hårda paket och bokcafé på Backa

Publicerad: 2022-11-15 09:06

Tomten har kommit tidigt i år och flera skolor har fått tillskott i beståndet i form av hårda paket, fulla med nya böcker. På Backa tog treorna sig an alla nyheter genom att gå på "bokcafé":

Eleverna fick sitta i grupper och undersöka varsin bok. Under några minuter var det bara lugn musik och vändande av boksidor som hördes. Därefter turades de om att presentera boken för varandra runt bordet.

bokcafe1bokcafe böcker

Alla hade varsin önskelista där de fick skriva upp titlar de blev intresserade av och ville komma ihåg.

När alla vid bordet berättat om sin bok fick de rotera och aktiviteten avslutades när alla suttit vid samtliga fem bokbord.

               bokcafe3

(Inspiration och material från teachingfuntastic.se)

Kategorier: boksamtal, berättande, åk F-3

Kommentarer

Kategorier