Skapa inre bilder vid högläsning - åk 2

Publicerad: 2020-10-01 09:35

En av alla bra saker med högläsning är hur det får den som lyssnar att skapa inre bilder av det som händer, inuti sitt eget huvud. Visst är det fint med alla illustrationer i böckerna - men om det nu inte finns några bilder utan bara text för den som läser? Då sätter fantasin i gång och skapar bilder av det lästa. Och om du hör någon berätta utan att själv se vare sig text eller bilder, som i högläsning, så skapar din fantasi bilderna åt dig. Det är helt fantastiskt. Men det måste ges utrymme för att få växa. Högläsning hjälper till med det där. Och den som fått höra mycket högläsning har sedan lättare att själv skapa egna inre bilder till läst oillustrerad text, och förstå innehållet och låta sig själv slukas av berättelsen och boken.

Vad gör bibliotekspedagog Turid på bilden nedan med åk 2 på Backaskolan (i halvklasser)? Jo, hon låter dem träna på det här med inre bilder. Att få vara "konstnärer" och skapa. Och hon gör det med hjälp av Tummesagor, den gamla klassiska högläsningsboken av Inger och Lasse Sandberg. Hon läser en Tummesaga, och barnen får sedan själva rita de bilder de fått i huvudet. Tummen är särskild vald eftersom han är så lätt att rita så att barnen inte ska fastna på "kan-inte-rita"-tröskeln.

turid visar bok

Kategorier: högläsning, boksamtal

Kommentarer

Kategorier