Skräckberättelser med åk 1 i Hedeskoga

Publicerad: 2020-11-19 13:57

Åk 1 på Hedeskoga skola har haft ett tema om spökhistorier, och bibliotekspedagog Turid hade en lektion där hon kopplade ihop klassisk saga med spökhistorier och övningar på berättelsestruktur:

Först får klassen H.C. Andersens saga Prinsessan på ärten berättad för sig, och sedan läser alla tillsammans Prinsessan och den giftiga ärtan av Wiley Blevins. Prinsessan och den giftiga ärtan ingår i serien Lilla Skräckbiblioteket från Hegas, där klassiska sagor har skrivits om till skräckberättelser för lågstadiet.

Efter gemensamma läsningen diskuteras likheter och skillnader mellan H.C. Andersens Prinsessan på ärten och Blevins giftigare skräckvariant Prinsessan och den giftiga ärtan - vilka inslag gör att den senare är läskig? Därefter får barnen med hjälp av kortleken Skruvade sagor (Hegas) öva på berättelsers struktur och begreppen person, plats, problem och slut. Övningarna, kortleken och böckerna gav engagerade och härliga diskussioner mellan eleverna vid borden.

lilla skräckbiblioteket

berättelsetruktur

Kategorier: boktips, lektionsmaterial, boksamtal, berättande

Kommentarer

Kategorier