RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Upphovsrätt, bilder och källor med våra sexor

Publicerad: 2023-02-27 16:48

Vi vill ge våra elever en röd tråd där de hela tiden förbereds inför de kunskapskrav nästa årskurs ställer. Som en del av detta och vårt tänk kring likvärdig skola har vi därför en gemensam plan för när och hur vi undervisar i källkritik och juridik på nätet. Innan lovet var det dags för sexorna i Löderup, Svarte och Köpingebro att ha få lite bättre koll på upphovsrätt och källhantering.

Under första lektionen handlar det om upphovsrätt. Vi pratar om bilder, vilka man får dela och använda sig av och vad man får göra med dem: 

powerpoint upphovsrätt

powerpoint om vad man får göra med en bild

powerpoint creative commons

Vi pratar om vad en upphovsperson är, vad creative commons är och tränar på hur man kan göra för att hitta just bilder det är ok att använda sig av: 

 såhär hittar du fria bilder

På nästa lektion tränar vi på att skriva en källförteckning. Detta blir också en introduktion till den mall för källhantering eleverna sedan kommer att börja använda sig av på högstadiet för alla deras skriftliga arbeten. Liknande lektioner har vi med alla våra sexor. 

powerpoint om källförteckningbild på källförteckning


Gemensamma riktlinjer -en likvärdig skola förbereder eleverna för nästa steg

Publicerad: 2023-02-13 10:44

Bibliotekspedagogen Ulrika pratar informationssökning och källor med Norreports nior

Ett av leden i att skapa en likvärdig skola är att vi arbetar övergripande på alla våra skolor med gemensamma, progressiva mål kring elevernas digitala kompetens. Vad ska en nia i Ystad kommun ha fått med sig när de lämnar högstadiet? Vad krävs sen på gymnasiet?

En sådan sak är t.ex. att vi använder oss av samma sätt att skriva källförteckningar och samma referenssystem. Vi lär ut källkritik, informationssökning och källhantering och förbereder eleverna för de krav som sedan kommer att ställas på gymnasiet. 

Vi skolbibliotekarier träffas därför regelbundet, nätverkar och diskuterar vilka material vi ska använda och hur vi ska gå till väga för att alla våra elever i kommunen ska få samma röda tråd oavsett vilken skola de går på här. Vi har vår biblioteksplan och gemensamma verksamhetsplaner för alla våra årskurser som hjälper oss strukturera upp den utveckling vi vill arbeta för. 

I förra veckan var Ulrika ute i klassrummen hos alla niorna på Norreportskolan och undervisade just kring informationssökning och källor inför ett ämnesintegrerat projekt i svenska och biologi:

presentation infosökningpresentation infosökning

presentation infosökning

presentation infosökningpresentation infosökning

 

 


Kontakta oss:

Therése Gröhn
utvecklingsledare/samordnare
0411-577739
therese.grohn@ystad.se

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan F-3, Källan F-6)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Hedeskoga & Sövestads skola F-6, Edvinshus & Edvinshem F-6, Anpassad grundskola Ehem)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola F-6, Svarte skola F-6, Löderups skola F-6)

Paula Stråhed
skolbibliotekarie
paula.strahed@ystad.se
(Västerportskolan F-9)

Ulrika Sneitz
bibliotekspedagog
ulrika.sneitz@edu.ystad.se
(Norreportskolan 7-9)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram

Kategorier