RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Åk 5 arbetar med Husets hjärta inför Skapande skola

Publicerad: 2021-10-01 09:51

Denna höst deltar alla elever i åk 5 i ett Skapande skola-projekt som handlar om skräck, illustrationer, litteratur och eget skapande. Fram till höstlovet läser och arbetar alla med boken Husets hjärta, skriven av Mårten Melin och illustrerad av Mattias Olsson, och veckorna efter höstlovet är alla åk 5 inbjudna till illustratörssamtal och tecknarworkshop på Ystads konstmuseum, tillsammans med illustratören Mattias Olsson. Projektet är ett samarbete mellan konstnär och illustratör Mattias Olsson, Ystads konstmuseum och skolbiblioteksenheten, och finansieras av Kulturrådet.

Vad är viktigt och bra att tänka på i det visuella berättandet? Hur får man text och bild att ”dansa väl ihop”? Det är detta Mattias Olsson kommer att förmedla i projektet, och eleverna ska också skapa själva genom att prova olika teckningstekniker som att teckna vitt på svart och monsterkroki. 

Skolbibliotekens del i projektet handlar om boken projektet kopplats till, Husets hjärta, skriven av Mårten Melin och illustrerad av Mattias Olsson. Tillsammans med lärare ser vi till att alla elever i åk 5 har läst och arbetat med boken innan det är dags att träffa illustratör Mattias efter höstlovet. Och när vi arbetar med boken är utgångspunkten för läsning och diskussioner hur illustrationerna stöder texten. Husets hjärta är en fantastisk bok att arbeta med för dessa diskussioner eftersom den är rikt illustrerad genomgående i svart, vitt och rött i ganska dramatiska bilder. Det är dessutom en lätt- och snabbläst bok - och så är den spännande, läskig och bra!

Hur gör vi då när vi arbetar med boken? Så här gjorde bibliotekspedagog tillsammans med åk 5 i Sövestad:

Eleverna arbetade i par med axelkompis, en bok per axelkompis. Innan läsning studerade vi bokens framsida gemensamt på whiteboardtavlan. Vad föreställer bilden? Vilka färger finns? Vad tror vi kommer hända i den här boken utifrån titel och framsidesillustration? Varför tror vi det? Och så noterar vi att både författare och illustratör är tydligt angivna på framsidan och hur detta får oss att förstå att illustrationerna är viktiga för boken.

Först lästes boken tillsammans: Susanne läste högt och barnen följde med i texten i sina egna böcker. Läsningen stannades upp vid illustrationerna - varför valdes denna bild? Hur stöder den texten? Vad får den oss att tro om vad som händer härnäst? Hur kommer nästa bild se ut? Alla diskussioner kring innehåll utgick från bilderna. 
Därefter övergick vi till gruppläsning - en grupp läste endast texten och fick inte titta på bilderna. Förutom att läsa skulle de fundera på vad de trodde illustratören valt att illustrera. Den andra gruppen gjorde tvärtom, tittade endast på bilderna och gissade vad som hänt. Sedan fick de gå tillbaka i berättelsen och se om "texten dansat med bilderna", hur bilderna valts och stämmer med texten. De flesta var ganska överens om att bilderna behövs för att lyfta texten. 

Upplägget var på 60 + 20 min, krävde en halv klassuppsättning böcker och resultatet var att en hel klass läst och arbetat med en bok och dessutom är väldigt spända på att få träffa illustratören.

bok Husets hjärta


Läsprojekt på gång i Svarte

Publicerad: 2020-09-15 10:36

Bibliotekspedagog Malin har tillsammans med klasslärare startat upp ett läsprojekt i åk 5 på Svarte skola. Läsningen görs i par så man läser samma bok som någon annan och pratar efteråt tillsammans om det bägge läst.

Parläsningen börjar med att Malin berättar syfte och tillvägagångssätt med hjälp av storbild i klassrummet. Alla böcker som finns att välja på presenteras också här med ett bokprat. 

Därefter får eleverna komma in till biblioteket där böckerna dukats upp på ett bord, tillsammans med de frågor eleverna tillsammans ska svara på för varje bok. 

instruktioner på storbild

bokframsidor

bokbord


Läsa faktatexter om nordisk mytologi

Publicerad: 2020-06-23 14:25

Bibliotekspedagog Malin har låtit åk 4 på Svarte skola träna sig i att läsa och hämta information i en faktatext, utifrån olika böcker om nordisk mytologi.

Upplägget var att barnen först tillsammans med Malin gemensamt läste en text (från boken Myternas Atlas av de Moraes) där de tränade sig i att känna igen och stryka under nyckelord:

faktatext nordiska myter

Därefter arbetade eleverna i par med egna texter om nordisk mytologi. De läste tillsammans och strök under viktiga ord som de sedan skrev ner på annat papper. Sedan övade de på att återberätta texten med hjälp av orden de skrivit upp, innan de fick återberätta för ett annat elevpar (som läst en annan text).

elever och faktatext

Hälften av eleverna fick läsa om Tors bröllop (också från Myternas atlas)...

faktatext om myter

... medan den andra hälften läste om Ymer och Yggdrasil från Barnens bok om myter och hjältesagor (Randall):

 faktatext om myter

I Myternas Atlas finns även en karta över den nordiska mytvärlden, som fascinerade eleverna:

instruktioner tavlan

 

 Kontakta oss:

Therése Gröhn
utvecklingsledare/samordnare
0411-577739
therese.grohn@ystad.se

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan F-3, Källan F-6)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Hedeskoga & Sövestads skola F-6, Edvinshus & Edvinshem F-6, Anpassad grundskola Ehem)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola F-6, Svarte skola F-6, Löderups skola F-6)

Paula Stråhed
skolbibliotekarie
paula.strahed@ystad.se
(Västerportskolan F-9)

Ulrika Sneitz
bibliotekspedagog
ulrika.sneitz@edu.ystad.se
(Norreportskolan 7-9)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram

Kategorier