RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Åk 1 söker fakta och gör egna faktaböcker

Publicerad: 2021-09-30 15:05

Hur lär man sig vad en faktabok är? Jo, genom att författa en egen! Åk 1 i Hedeskoga arbetar med fåglar och i tre lektioner har de tillsammans med bibliotekspedagog Turid gjort en egen faktabok oom fåglar. Åk 1 på Källan gör samma sak, fast de arbetar med djur och skriver faktabok om haren.

Första lektionen handlar om informationssökning och att "rita fakta" - tillsammans läser vi om fågeln eller haren och ritar med bilder in våra fakta i en fyrfältare.
Andra lektioner hittar barnen mer fakta om sina djur och skriver egna meningar, tillsammans eller på egen hand.
Tredje lektionen klistras meningarna till bilderna och boken sammanställs.

Eftersom det är många elever i åk 1 som ännu inte kan läsa är det bra att utgå från bilderna i enkla faktaböcker, att prata om vilken slags fakta vi kan hitta i bilderna och vad som hittas i texten.
När vi tillsammans arbetar med att söka information i både bild och text blir även språkutveckling en del av arbetet eftersom vi stöter på många ord och begrepp barnen tidigare inte känner till. Vid en tidigare lektion med åk 1 sökte vi fakta om "hästen" i bild och text, och då fick vi samtidigt prata om "hästord" - vad är hovar? var sitter mulen? vad är en box?

teckning

fågelbok

whiteboard

teckning

barn med laptop

barnteckningar

barnteckningar

 

 


Alfonstema på lågstadiet

Publicerad: 2021-09-28 11:49

alfons

Höstterminen inleddes med Alfons Åberg-tema i flera klasser. Dels var Alfons aktuell med en utställning på Klostret, dels blev han extra aktuell eftersom hans skapare Gunilla Bergström tråkigt nog gick bort nyligen.

Och Alfons Åberg kan (förutom att vara fin högläsning) användas till mycket i skolan, ge upphov till lekar, ordkunskap, och diskussion om både värdegrund och källkritik.

I F-klass på Västerportskolan arbetade Paula och eleverna med Alfons på olika sätt, först med att läsa Alfons börjar skolan och så fick eleverna i läxa av Paula att hitta på coh visa upp en lek man kan leka utomhus som många kan vara med på. Vid nästa tillfälle visade de upp "fallskärmen", och samarbetet var exemplariskt. Därefter lästes Osynligt, sa Alfons och så pratade vi om vad osynligt/fantasi betyder samt vad vi gillar att göra.

fallskärmen

whiteboardtext

Även åk 1 på Västerportskolan hade Alfonstema, och utifrån Osynligt, sa Alfons. Vi skrev vid första tillfället ner fakta om författaren och böckerna, och fortsatte nästa gång att prata om ordet "osynlig". Bra diskussioner om vad som finns och inte finns, vilket ledde dem in på nätet, spelvärldar, fantasi och mardrömmar.

skolklass

skolklass

I åk 2 på Backaskolan arbetade Turid och eleverna också med Alfons på olika sätt:
Med hjälp av Polylino kunde de titta på alla omslagen samtidigt, och prata om likheter och skillnader mellan dessa, dessutom vad Alfons heter på olika språk. Därefter högläsning ur Är du feg, Alfons? med stöd av Polylino så att alla ser text och bild.

Bokens budskap är att Alfons är modig för att han vågar säga att han inte törs slåss. Eleverna diskuterade sedan vad de tycker är modigt, och fick en skrivuppgift där de skriver ”Det är modigt att…”.
(Lektionen inspirerad av Ann-Marie Körling

Vid ett senare tillfälle handlade diskussionerna om rykten. Barnen i åk 2 hade nu fått arbeta med Källkritik med Bamse och jämförde det med Där går Tjuv-Alfons! som klassen läst tidigare.

barntext

barntext


Kontakta oss:

Therése Gröhn
utvecklingsledare/samordnare
0411-577739
therese.grohn@ystad.se

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan F-3, Källan F-6)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Hedeskoga & Sövestads skola F-6, Edvinshus & Edvinshem F-6, Anpassad grundskola Ehem)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola F-6, Svarte skola F-6, Löderups skola F-6)

Paula Stråhed
skolbibliotekarie
paula.strahed@ystad.se
(Västerportskolan F-9)

Ulrika Sneitz
bibliotekspedagog
ulrika.sneitz@edu.ystad.se
(Norreportskolan 7-9)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram

Kategorier