RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Fakta om solrosor med F-klass och åk 1

Publicerad: 2021-05-12 11:02

Vi planerar skolbiblioteksverksamheten tillsammans med lärarna och allra bäst blir det om vi kan koppla våra moment till aktuella arbetsområden för klassen. Som här! Här har både åk 1 på Edvinshemsskolan och F-klassen på Västerportskolan planterat solrosor. Då kopplade både Malin och Paula informationssökning och källkritik till solrosorna.

På Edvinshem pratade Malin med åk 1 om hur man kan ta reda på mer fakta om solrosor. Vilka källor kan man använda? (och vad är en källa?) Kan man använda en bild som källa, och vilken fakta hittar vi i en bild? Tillsammans skriver vi vad vi fått veta ur bildkällorna, och läser mer om solrosor på NE junior. Vad kan vi nu? Vad ska vi ta reda på?

På Västerportskolan sökte Paula tillsammans med F-klassen upp information om solrosen. De ritade, skrev och läste om solrosens livscykel i flera lektioner.

ipad

ipad

powerpoint

teckningar

whiteboard

bokuppslag


Hitta fakta i en bild

Publicerad: 2021-05-07 11:40

Åk 2 i Hedeskoga har tillsammans med Turid övat på att hitta fakta i en bild, och att göra det i tre steg: se, tro och veta. 

Bilderna finns i boken 100 fantastiska fakta om rymden som finns på Polyglutt. I lärpar diskuterar barnen utifrån en bild i boken. Först skriver de ner vad de faktiskt ser på bilden, och sedan vad de tror att det är. Därefter läser de sidan med förklaringar och ser om de gissat rätt eller om de lärt sig något nytt. Kanske de behöver söka svaren i ytterligare en källa, som NE junior eller en annan faktabok?

astronaut

ipad och papper

ifyllt papper

skärmdump


Informationssökning för åk 6

Publicerad: 2021-03-23 10:40

Åk 6 på både Backaskolan och i Sövestad har arbetat med informationssökning tillsammans med bibliotekspedagog Susanne och respektive lärare. Målet var att självständigt kunna söka information. Men upplägget började med gemensam informationssökning i klassrummet där Susanne kollade så att alla hängde med. Här handlade det om att träna på var man hittar faktauppgifterna, hur man hittar i en bok, sidnummer, register och innehållsförteckning.

Därefter jobbade eleverna i par. Då fick de ställa frågor till varandra och hitta svaren i den gemensamma faktaboken.

Sista lektionen var det en enskild uppgift. Då fick eleverna lov att gå ut i biblioteket och hitta lämplig faktabok i sin informationssökning, därefter berätta för Susanne eller läraren vilken bok de valt och varför. Som avslutning fick de skriva in boken de hittat som källa i en källförteckning.

bokhögKontakta oss:

Carolina Landin
bibliotekarie
carolina.landin@ystad.se
(skolbibliotekssamordnare)

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan F-3, Källan F-3, Hedeskoga skola F-2, Köpingebro skola F-3)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Backaskolan 4-6, Sövestads skola F-6, Edvinshusskolan 4-6, Källan 4-6)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola 4-6, Edvinshemsskolan F-3, Svarte skola F-6, Löderups skola F-6)

Paula Stråhed
skolbibliotekarie
paula.strahed@ystad.se)
(Västerportskolan F-9)

Marie Thelin
bibliotekspedagog
marie.thelin@edu.ystad.se
(Norreportskolan 7-9)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram