RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Det ska böjas i tid....

Publicerad: 2023-04-28 11:07

...det som källkritiskt ska bli. Att granska källor och ifrågasätta vem som är avsändaren är inget som dyker upp någon gång på gymnasiet i lektionerna. Redan i årskurs 1&2 pratar vi om internet, övar på "superfrågorna" och leker detektiver.

Hedeskoga

Årskurs 2 i Hedeskoga ska skriva faktatexter om djur och övar på att ta reda på trovärdig information genom att undersöka olika hemsidor kopplade till just djur. Det är något av ett detektivarbete att hitta svar på våra fem "superfrågor": vem, vad, hur, när och varför?

  • VEM har gjort sidan?
  • VAD vill de berätta?
  • NÄR är den gjord?
  • HUR ser den ut?
  • VARFÖR är den gjord?

stencil källkritikstencil källkritik 2

Sövestad

Årskurs 1 i Sövestad pratar också om internet. Vi använder oss av Internetstiftelsens material och Orka pluggahttps://urplay.se/program/207044-orka-plugga-vad-ar-internet

frågor om internet stencilfrågor om internet stencil

Vi avslutade med frågor och gruppdiskussioner, t.ex denna:
Hur gammal tycker ni att man ska vara för att använda internet? Varför tycker ni det?

Källan 

Även årskurs 2 på Källan jobbar med faktatexter. De läser och lär sig om urtiden. Ett lite annorlunda -och roligt!- sätt att ta sig an det är t.ex. att göra en "springdiktamen"!

Först lästes och diskuterades boken Minifakta om dinosaurier (Dömstedt 2019).

boken på polyglutt

Därefter utmanades eleverna med en springdiktamen med meningar från texten i boken. 

Om du vill läsa mer om "springdiktamen" hittar du hur man kan göra här: Springdiktamen instruktion

barn skriver på tavlaBarn tittar på lektionstavla

 

 


Källor, källor, källor och forntiden i fokus!

Publicerad: 2023-03-17 11:22

Vad är en primär- och sekundärkälla? Vad är en trovärdig källa? Är riktigt gamla källor bra eller måste de vara nya? Och vad är en riktigt bra källa om man lyckats gå vidare i "Vi i femman"?

Källkritik och källtillit är klurigt. Det gäller ju att "matcha" frågan med rätt källa. NE kanske har ett trovärdigt svar på vilket år Karl XII dog (1718 sägs det -så slipper ni googla..) men är det en lika bra källa för att hitta ett café jag gillar i Malmö? Det handlar inte alltid bara om granskning och vem som givit ut källan -ibland handlar det också om tid, när källan kommer från. 

Forntiden på Västerport

På Västerport har åk3 tema Forntiden. Då passar Paula på att prata om källor med eleverna, t.ex. primära och sekundära källor. Är nyast alltid bäst? I vissa sammanhang är kanske en äldre källa som skrevs ner eller sas då, när händelsen faktiskt inträffade, mer värdefull än en nyare?

mål uppskrivna på whiteboardInstruktion uppskriven på whiteboardelev skriver i skrivhäfte

Forntiden i Köpingebro


Även treorna i Köpingebro pratar om riktigt gamla källor. Vad kan fornfynd och t.ex. graven och skelettet av en flicka som levde för tusentals år sedan berätta för oss? 

bild med text om fornfynd och igelkottflickan

"Igelkottsflickan" har funnits på riktigt, hon dog när hon var i 20-årsåldern och kallas så för att hon begravdes tillsammans med flera igelkottskäkar och -taggar. 

Skelettfyndet av flickan finns på Gotlands museum i Visby, läs mer om utställningen här: https://www.gotlandsmuseum.se/se-och-gora/utstallningar/

skelett i grav

Vi närläser texten om Igelkottsflickan ur Flickornas historia (Lindström 2002) och letar fynd och tolkningar.

bokomslag flickornas historia uppslag ur flickornas historia

 

Vi i femman -på Edvinshus!

Även åk 5 på Edvinshus jobbar med källor. Här kikar vi på 8sidor.se som nyhetskälla. En av 5:orna här har gått vidare till programmet "Vi i femman" och att man behöver använda trovärdiga källor blev då extra tydligt!

elev skriver av ipad

8 sidor logga och länk

 

 


Upphovsrätt, bilder och källor med våra sexor

Publicerad: 2023-02-27 16:48

Vi vill ge våra elever en röd tråd där de hela tiden förbereds inför de kunskapskrav nästa årskurs ställer. Som en del av detta och vårt tänk kring likvärdig skola har vi därför en gemensam plan för när och hur vi undervisar i källkritik och juridik på nätet. Innan lovet var det dags för sexorna i Löderup, Svarte och Köpingebro att ha få lite bättre koll på upphovsrätt och källhantering.

Under första lektionen handlar det om upphovsrätt. Vi pratar om bilder, vilka man får dela och använda sig av och vad man får göra med dem: 

powerpoint upphovsrätt

powerpoint om vad man får göra med en bild

powerpoint creative commons

Vi pratar om vad en upphovsperson är, vad creative commons är och tränar på hur man kan göra för att hitta just bilder det är ok att använda sig av: 

 såhär hittar du fria bilder

På nästa lektion tränar vi på att skriva en källförteckning. Detta blir också en introduktion till den mall för källhantering eleverna sedan kommer att börja använda sig av på högstadiet för alla deras skriftliga arbeten. Liknande lektioner har vi med alla våra sexor. 

powerpoint om källförteckningbild på källförteckning


Gemensamma riktlinjer -en likvärdig skola förbereder eleverna för nästa steg

Publicerad: 2023-02-13 10:44

Bibliotekspedagogen Ulrika pratar informationssökning och källor med Norreports nior


MIK, medie- och informationskunnighet -rustar eleverna för nätet!

Publicerad: 2022-12-19 12:26

MIK är vårt andra stadiga ben vi vilar verksamheten på. Förutom vårt läsfrämjande och läsutvecklande arbete så arbetar skolbibliotek för att stärka elevernas medie- och informationskunnighet. Förmågan att kunna tolka, värdera och navigera i dagens informationssamhälle. Till detta räknas begrepp och förmågor som källkritik, källtillit, "nätvett", upphovsrätt och dylikt. Här är ett axplock av olika lektioner som genomförts ute på skolorna de senaste två veckorna:


Tänk säkert! -Utmaning från Internetstiftelsen

Publicerad: 2022-11-23 14:46

Just nu pågår en utmaning på flera av våra skolor..... I samband med kampanjen "Tänk Säkert" har Internetstiftelsen startat en utmaning där de skänker 5kr till BRIS för varje elev som mellan den 26 september-27 oktober genomför en av deras lektioner om säkerhet på nätet. Klart skolbiblioteken i Ystad ville vara med!
Kontakta oss:

Therése Gröhn
utvecklingsledare/samordnare
0411-577739
therese.grohn@ystad.se

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan F-3, Källan F-6)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Hedeskoga & Sövestads skola F-6, Edvinshus & Edvinshem F-6, Anpassad grundskola Ehem)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola F-6, Svarte skola F-6, Löderups skola F-6)

Paula Stråhed
skolbibliotekarie
paula.strahed@ystad.se
(Västerportskolan F-9)

Ulrika Sneitz
bibliotekspedagog
ulrika.sneitz@edu.ystad.se
(Norreportskolan 7-9)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram

Kategorier